O projektu

Konstrukční řešení

Při navrhování a projektování REZIDENCE 115 byl kladen zvláštní důraz na použití materiálů, které budoucím vlastníkům zajistí vysoký komfort bydlení. Dalším hlediskem byl požadavek na minimalizaci spotřeby provozních energií při užívání jak jednotlivých bytů, tak celého objektu.   

Z hlediska architektonického byly hlavním aspektem návrhu a řešení projektu jeho atraktivita, výjimečnost a jedinečnost v rámci daného teritoria a z toho vyplývající použití jak stavebních materiálů, tak i barevných a prostorových kompozic.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z broušených cihel Porotherm CB tl. 300 mm spojovaných technologií DRYFIX.

Obvodový plášť bude izolován kontaktním zateplovacím systémem, jehož povrchovou vrstvu bude tvořit minerální omítka doplněná o okrasné a architektonické prvky z obkladových pásků a tvrdého dřeva. 

Obvodové zdi spodní stavby 1.PP budou izolovány PVC fólií, která vykazuje jednak maximální odolnost proti průsaku vody do 1.PP objektu, ale zároveň zabraňuje i průniku radonu.
Stropní konstrukce budou železobetonové, stejně jako společná schodiště.

Vnitřní příčky budou s ohledem na soukromí jednotlivých obyvatelů provedeny z příčkovek Porotherm AKU ( materiál se zvýšenou zvukovou izolací ). 
 

Garáže

V 1.PP REZIDENCE 115 bude celkem 25 samostatných garáží, do kterých bude vjezd zajištěn výklopnými vraty s el. pohonem. S každou garáží sousedí sklepní kóje, která může majiteli sloužit pro uskladnění např. sezónního sportovního vybavení. V případě, že o takovýto prostor nebude mít majitel zájem, lze sklepní kóji zrušit a vybouráním dělící příčky rozšířit celkovou plochu garáže. Dalších 25 parkovacích míst bude vně objektu v uzavřeném a oploceném areálu.

Z garáží je zajištěn vstup do spojovací chodby a na vnitřní schodiště jednotlivých bytových sekcí.

Světlá výška garáží činí 2,55 m a umožní tak bezproblémové parkování i velkých vozidel typu SUV.
 

Společné prostory – schodiště :

Přes společný schodišťový prostor bude zajištěn vstup do bytů v 1. NP a 2. NP, další vertikální pohyb uživatelů bude již jen po interiérových schodištích jednotlivých bytových jednotek.

Společná schodiště budou železobetonová, opatřená keramickou dlažbou a osvětlená, popř. větraná okny.

V každé bytové sekci bude vždy pro pět bytů společná místnost ( kočárkárna, sklad pomůcek pro zimní údržbu apod. )
 

Byty:

Všechny byty v REZIDENCI 115 mají světlou výšku 2700mm. Z celkového počtu 25 bytů je 10 bytů jednopodlažních a zbylých 15 bytových jednotek mezonetových. Tři mezonetové byty mají navíc střešní nástavbu, která rozšiřuje bytovou jednotku o další podlaží.

Každý z mezonetových bytů má dvě sociální zařízení ( v každém bytovém podlaží jedno ).

Z důvodu nadstandardního způsobu bydlení je každá bytová jednotka vybavena relaxačním prostorem ( předzahrádka, lodžie, terasa, balkon). Konkrétní skladba a plošná výměra tohoto bytového příslušenství je patrná z dispozičních nákresů v sekci  NABÍDKA BYTŮ .

Bytové dělící příčky budou provedeny z tvarovek Porotherm , mezibytové stěny z důvodu lepší zvukové izolace z tvarovek Porotherm 25 AKU (akustické protihlukové cihly). Omítky stěn štukové.

Vytápění bytů bude teplovodní, v 1.PP bytového domu bude předávací stanice, ze které bude teplo rozváděno do jednotlivých bytů. V každé z bytových jednotek bude instalován bytový výměník s měřením odebraného tepla, který bude ohřívat vodu v systému ústředního vytápění bytové jednotky.

Alternativně lze na základě požadavku majitele bytu instalovat kotel elektrický.
 

Zpevněné plochy a zeleň:

Zpevněné plochy okolo celého bytového domu slouží jednak k příjezdu vozidel majitelů bytů do jednotlivých garáží, dále k parkování dalších vozidel, např. druhý vůz v rodině, popř. vozidla návštěvníků. Dále slouží i k pěší komunikaci a v neposlední řadě i k odvozu odpadků a jako nástupní plocha v případě požáru.

Příjezd do areálu bude uzavřen automatickou závorou s přístupem pouze pro oprávněné uživatele. Dále bude celý areál oplocen a tak zde omezen neoprávněný pohyb. Po vybudování objektu včetně přilehlých zpevněných ploch zůstane okolo REZIDENCE 115 dalších cca 4.000 m2 zelených ploch sloužících k relaxaci a zaručujících obyvatelům tohoto komplexu soukromí.

 

Poloha na mapě

Poloha na mapě

Galerie

Vizualizace objektu

Lokalita objektu

Dispoziční řešení bytů

(+420)417 536 942info@rezidence115.cz